Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

01/04/2005

Decret 33/2005, d'1 d'abril, pel qual s'autoritza el president de les Illes Balears a declarar, mitjançant decret, el dol oficial en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb motiu de la mort del papa Joan Pau II

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 33/2005, d'1 d'abril, pel qual s'autoritza el president de les Illes Balears a declarar, mitjançant decret, el dol oficial en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb motiu de la mort del papa Joan Pau II BOIB Núm. 052 de 2005