Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/12/2004

Decret 33/2004, de 23 de desembre, del president de les Illes Balears, pel qual es designa l'òrgan competent en l'àmbit de les Illes Balears en matèria d'autoritzacions d'emissió de gasos d'efecte hivernacle i de relacions amb el Registre Nacional de Drets d'Emissió

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ MEDI AMBIENT

Decret 33/2004, de 23 de desembre, del president de les Illes Balears, pel qual es designa l’òrgan competent en l’àmbit de les Illes Balears en matèria d’autoritzacions d’emissió de gasos d’efecte hivernacle i de relacions amb el Registre Nacional de Drets d’Emissió BOIB núm. 187 de 2004