Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

17/12/2003

Decret 33/2003, de 17 de desembre, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 33/2003, de 17 de desembre, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia BOIB núm. 177 de 2003