Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

08/03/2002

Decret 33/2002, de 8 de març, pel qual es crea el Consorci del Joc Hípic de Mallorca, i s'hi atribueix l'organització, l'explotació i la gestió de les apostes hípiques externes, els jocs de promoció del trot i totes les activitats que hi estiguin vinculades

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ JOC

Decret 33/2002, de 8 de març, pel qual es crea el Consorci del Joc Hípic de Mallorca, i s'hi atribueix l'organització, l'explotació i la gestió de les apostes hípiques externes, els jocs de promoció del trot i totes les activitats que hi estiguin vinculades BOIB núm. 033 de 2002

Afectat per:

Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 BOIB núm. 195 de 2012