Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

25/03/1993

Decret 33/1993, de 25 de març, de creació dels consells agraris insulars i del Consell Agrari Interinsular

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ AGRICULTURA I RAMADERIA

Decret 33/1993, de 25 de març, de creació dels consells agraris insulars i del Consell Agrari Interinsular BOCAIB núm. 044 de 1993

Afectat per:

Decret 197/1999, de 3 de setembre, de creació dels Consells Agraris Insulars i del Consell Agrari Interinsular BOCAIB núm. 116 de 1999