Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

21/05/1992

Decret 33/1992, de 21 de maig, pel qual es modifica el Decret 74/1991, de 24 de juliol, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la CAIB

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 33/1992, de 21 de maig, pel qual es modifica el Decret 74/1991, de 24 de juliol, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la CAIB BOCAIB núm. 070 de 1992

Afectat per:

Decret 127/1993, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la CAIB BOCAIB núm. 156 de 1993