Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

03/04/1986

Decret 33/1986, de 3 d'abril, sobre tramitació anticipada d'expedients de despesa

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 33/1986, de 3 d'abril, sobre tramitació anticipada d'expedients de despesa BOCAIB núm. 12 de 1986

Afectat per:

Correcció d'errades BOCAIB núm. 16 de 1986

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document