Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/02/2001

Decret 32/2001, de 23 de febrer, de modificació del Decret 52/1999, de 30 d'abril, pel qual es regula l'accés a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears de persones amb discapacitats

FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 32/2001, de 23 de febrer, de modificació del Decret 52/1999, de 30 d'abril, pel qual es regula l'accés a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears de persones amb discapacitats BOIB núm. 028 de 2001

Afectat per:

Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 058 de 2004