Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

05/04/1984

Decret 32/1984, de 5 d'abril, pel qual es modifica el Decret sobre tarifes del "Boletin Oficial de la Provincia"

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 32/1984, de 5 d'abril, pel qual es modifica el Decret sobre tarifes del "Boletin Oficial de la Provincia" BOCAIB núm. 9 de 1984