Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

07/07/1983

Decret 32/1983, de dia 7 de juliol, pel qual es reestructura la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social i es crea la Direcció General de Consum

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 32/1983, de dia 7 de juliol, pel qual es reestructura la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social i es crea la Direcció General de Consum BOCAIB núm. 2 de 1983