Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

24/02/2018

Decret 3/2018, de 23 de febrer, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer de patró costaner polivalent, patró local de pesca i mariner pescador en l'àmbit de les Illes Balears, i es modifiquen el Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears, i el Decret 5/2015, de 13 de febrer, pel qual es regula el canvi de port base i les autoritzacions d'ús temporal de ports diferents del port bas

CAÇA I PESCA \ PORTS

BOIB núm. 25, de 24 de febrer de 2018

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 8 de novembre de 2019 de rectificació d’un error material advertit en el Decret 3/2018, de 23 de febrer, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer de patró costaner polivalent, patró local de pesca i mariner pescador en l’àmbit de les Illes Balears, i es modifiquen el Decret 34/2014, d’1 d’agost i el Decret 5/2015, de 13 de febrer BOIB núm. 153, de 9 de novembre de 2019

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document