Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

24/02/2018

Decret 3/2018, de 23 de febrer, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer de patró costaner polivalent, patró local de pesca i mariner pescador en l’àmbit de les Illes Balears, i es modifiquen el Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears, i el Decret 5/2015, de 13 de febrer, pel qual es regula el canvi de port base i les autoritzacions d’ús temporal de ports diferents del port bas

CAÇA I PESCA \ PORTS

BOIB núm. 25, de 24 de febrer de 2018

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 8 de novembre de 2019 de rectificació d’un error material advertit en el Decret 3/2018, de 23 de febrer, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer de patró costaner polivalent, patró local de pesca i mariner pescador en l’àmbit de les Illes Balears, i es modifiquen el Decret 34/2014, d’1 d’agost i el Decret 5/2015, de 13 de febrer BOIB núm. 153, de 9 de novembre de 2019

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document