Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

27/01/2012

Decret 3/2012, de 27 de gener, pel qual es regulen les indemnitzacions que perceben els membres del Consell Escolar de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ EDUCACIÓ

Decret 3/2012, de 27 de gener, pel qual es regulen les indemnitzacions que perceben els membres del Consell Escolar de les Illes Balears BOIB núm. 022 de 2012