Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

28/01/2005

Decret 3/2005, de 28 de gener, del president de les Illes Balears, pel qual es crea l'oficina balear del canvi climàtic

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ MEDI AMBIENT

Decret 3/2005, de 28 de gener, del president de les Illes Balears, pel qual es crea l’oficina balear del canvi climàtic BOIB Núm. 017 de 2005