Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

12/01/2001

Decret 3/2001, del President de les Illes Balears pel el que s'accepta la renúncia i es disposa el cessament del honorable Sr. D. Josep Maria Quintana Petrus com a vocal del Consell Consultiu de les Illes Balears

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 3/2001, del President de les Illes Balears pel el que s'accepta la renúncia i es disposa el cessament del honorable Sr. D. Josep Maria Quintana Petrus com a vocal del Consell Consultiu de les Illes Balears. BOIB núm. 59 de 2001