Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

05/02/1999

Decret 3/1999, de 5 de febrer, distribució de competències en matèria sancionadora d'espectacles públics i activitats recreatives

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

Decret 3/1999, de 5 de febrer, distribució de competències en matèria sancionadora d'espectacles públics i activitats recreatives BOCAIB núm. 021 de 1999