Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

12/01/1989

Decret 3/1989, de 12 de gener, d'Assistència Financera als municipis de les Illes Balears

RÈGIM LOCAL

Decret 3/1989, de 12 de gener, d’Assistència Financera als municipis de les Illes Balears BOCAIB núm. 13 de 1989

Afectat per:

Decret 96/1989, de dia 19 d'octubre, de modificació del Decret 3/1989, de 12 de gener, d'assistència financera als Municipis de les Illes Balears BOCAIB núm. 143 de 1989

Decret 18/1990, de 25 de gener, d'assistència financera als municipis de les Illes Balears i de derogació dels Decrets 3/1989, de 12 de gener, i 96/1989, de 19 d'octubre BOCAIB núm. 29 de 1990