Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/01/1986

Decret 3/1986, de 23 de gener, pel qual es modifica el capítol V, article 15, del Decret 71/1983, de 27 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament que ha de regir la concessió dels premis anuals de l'esport balear

PREMIS I HONORS

Decret 3/1986, de 23 de gener, pel qual es modifica el capítol V, article 15, del Decret 71/1983, de 27 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament que ha de regir la concessió dels premis anuals de l'esport balear BOCAIB núm. 5 de 1986

Afectat per:

Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l'esport balear BOCAIB núm. 35 de 1995