Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

31/01/1985

Decret 3/1985, de 31 de gener, de modificació del Decret 76/1983 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

TRANSPORTS

Decret 3/1985, de 31 de gener, de modificació del Decret 76/1983 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 4 de 1985

Afectat per:

Decret 36/1986, de 17 d'abril, pel qual s'atribueixen i es regulen les competències de la Conselleria de Treball i Transports en matèria de transports BOCAIB núm. 13 de 1986