Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

12/01/1984

Decret 3/1984, de dia 12 de gener, pel qual s'estableixen les normes per a la concessió d'ajuts a Corporacions Locals per a la construcció i la modernització d'equipaments comercials de caràcter social

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA \ RÈGIM LOCAL

Decret 3/1984, de dia 12 de gener, pel qual s'estableixen les normes per a la concessió d'ajuts a Corporacions Locals per a la construcció i la modernització d'equipaments comercials de caràcter social BOCAIB núm. 3 de 1984

Afectat per:

Decret 108/1986, d'11 de desembre, pel qual es dóna una nova redacció al contingut de l'article quart del Decret 3/1984, de 12 de gener BOCAIB núm. 5 de 1987

Decret 54/1992, de 10 de setembre, pel qual s’estableixen les normes per a la concessió de subvencions a entitats locals i d’altres entitats de dret públic i privat per  a la construcció i la modernització d’equipaments comercials de caràcter social i per a la millora i la racionalització de la distribució comercial BOCAIB núm. 115 de 1992