Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

18/03/2005

Decret 31/2005, de 18 de març, d'establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per l'any 2005

EDUCACIÓ

Decret 31/2005, de 18 de març, d'establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per l'any 2005 BOIB Núm. 049 de 2005

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de dia 23 de setembre de 2005, de correcció d'errades observades al Decret 31/2005, de 18 de març, d'establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per l'any 2005 BOIB Núm. 145 de 2005
 

Decret 36/2006, de 7 d’abril, d’establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per a l’any 2006 BOIB núm. 055 de 2006