Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

08/03/2002

Decret 31/2002, de 8 de març, mitjançant el qual es modifica el Decret 54/2001, de 6 d'abril, que regula el règim d'admissió d'alumnes en els centres docents sostinguts totalment o parcialment amb fons públics

EDUCACIÓ

Decret 31/2002, de 8 de març, mitjançant el qual es modifica el Decret 54/2001, de 6 d'abril, que regula el règim d'admissió d'alumnes en els centres docents sostinguts totalment o parcialment amb fons públics BOIB núm. 033 de 2002

Afectat per:

Decret 35/2004, de 16 d'abril, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres docents sostinguts amb fons públics BOIB núm. 053 de 2004