Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

06/03/1998

Decret 31/1998, de 6 de març, pel qual es modifica el text refós del Decret 61/1997, de 7 de maig, i del Decret 71/1997, de 21 de maig, pels quals s'estableixen ajudes per a l'homologació i l'adaptació de les explotacions ramaderes a la normativa comunitària, aprovat per Decret 108/1997, de 24 de juliol

AGRICULTURA I RAMADERIA \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 31/1998, de 6 de març, pel qual es modifica el text refós del Decret 61/1997, de 7 de maig, i del Decret 71/1997, de 21 de maig, pels quals s'estableixen ajudes per a l'homologació i l'adaptació de les explotacions ramaderes a la normativa comunitària, aprovat per Decret 108/1997, de 24 de juliol BOCAIB núm. 038 de 1998  

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015