Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

25/03/1993

Decret 31/1993, de 25 de març, pel qual es fixen els preus dels serveis que depenen de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports

PREUS PÚBLICS

Decret 31/1993, de 25 de març, pel qual es fixen els preus dels serveis que depenen de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports BOCAIB núm. 044 de 1993

Afectat per:

Decret 34/1994, de 28 de març, pel qual es fixen els preus per a 1994 dels serveis que depenen de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports BOCAIB núm. 043 de 1994