Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

21/05/1992

Decret 31/1992, de 21 de maig, pel qual es determinen les condicions higiènico-sanitàries mínimes que han de complir les explotacions de bestiar vacú de llet a Balears

AGRICULTURA I RAMADERIA

Decret 31/1992, de 21 de maig, pel qual es determinen les condicions higiènico-sanitàries mínimes que han de complir les explotacions de bestiar vacú de llet a Balears BOCAIB núm. 085 de 1992

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015