Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

03/04/1986

Decret 31/1986, de 3 d'abril, sobre normes a seguir en la fabricació de formigons i morters a la construcció en general

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 31/1986, de 3 d'abril, sobre normes a seguir en la fabricació de formigons i morters a la construcció en general BOCAIB núm. 12 de 1986