Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

18/03/2005

Decret 30/2005, de 18 març, de modificació del Decret 89/1997, de 4 de juliol, pel qual es regula el règim retributiu i de condicions de treball del personal funcionari al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears que ocupa llocs de treball en e

FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 30/2005, de 18 març, de modificació del Decret 89/1997, de 4 de juliol, pel qual es regula el règim retributiu i de condicions de treball del personal funcionari al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears que ocupa llocs de treball en el Servei Balear de la Salut BOIB Núm. 049 de 2005