Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

08/03/2002

Decret 30/2002, de 8 de març, de modificació del Decret 144/2001, de 21 de desembre, pel qual es crea la delegació del Govern de les Illes Balears a Brussel·es

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 30/2002, de 8 de març, de modificació del Decret 144/2001, de 21 de desembre, pel qual es crea la delegació del Govern de les Illes Balears a Brussel·les BOIB núm. 033 de 2002