Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

21/05/1992

Decret 30/1992, de 21 de maig, pel qual es modifica la disposició transitòria quarta de les Normes marc de la policia local

FUNCIÓ PÚBLICA \ POLICIA LOCAL

Decret 30/1992, de 21 de maig, pel qual es modifica la disposició transitòria quarta de les Normes marc de la policia local BOCAIB núm. 066 de 1992

Afectat per:

Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears BOIB núm. 067 de 2015