Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

10/05/1984

Decret 30/1984, de 10 de maig, sobre mesures d'orientació d'establiments hotelers i allotjaments turístics

TURISME

Decret 30/1984, de 10 de maig, sobre mesures d'orientació d'establiments hotelers i allotjaments turístics BOCAIB núm. 8 de 1984

Afectat per:

Annexos BOCAIB núm. 10 de 1984

Decret 103/1987, de 22 d'octubre, sobre mesures transitòries d'ordenació d'establiments hotelers i d'allotjaments turístics BOCAIB núm. 133 de 1987 i BOCAIB núm. 144 de 1987

Llei 7/1988, d'1 de juny, de mesures transitòries d'ordenació d'establiments hotelers i d'allotjaments turístics BOCAIB núm. 76 de 1988