Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

14/01/2017

Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018

EDUCACIÓ

BOIB núm. 6, de 14 de gener de 2017

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 10 de febrer de 2017 pel qual es corregeixen errors materials del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 BOIB núm. 18, 11 de febrer de 2017

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de setembre de 2017 per la qual es modifica l’annex 12 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 BOIB núm. 119, de 28 de setembre de 2017

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 d’agost de 2018 per la qual es modifica, per al CC Can Bonet (07004679), l’annex 10 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 BOIB núm. 109, de 4 de setembre de 2018

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 de juliol de 2019 que modifica l’annex 12 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs escolar 2017-2018 BOIB núm. 99, de 18 de juliol de 2019

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document