Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

22/02/2002

Decret 29/2002, de 22 de febrer, d'estructura orgànica del Servei Balear de la Salut

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SALUT

Decret 29/2002, de 22 de febrer, d'estructura orgànica del Servei Balear de la Salut BOIB núm. 027 de 2002

Afectat per:

Decret 111/2011, de 9 de desembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears BOIB Núm. 194 de 2011