Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/03/1995

Decret 29/1995, de 23 de març, pel qual es dicten normes per a l'atribució i el desenvolupament de les funcions, serveis i competències transferits a la Comunitat Autonomia de les Illes Balears en matèria de recursos, aprofitaments i obres hidràuliques

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

Decret 29/1995, de 23 de març, pel qual es dicten normes per a l'atribució i el desenvolupament de les funcions, serveis i competències transferits a la Comunitat Autonomia de les Illes Balears en matèria de recursos, aprofitaments i obres hidràuliques BOCAIB núm. 42 de 1995

Afectat per:

Decret 129/2002, de 18 d'octubre, d'Organització i Règim Jurídic de l'Administració Hidràulica de les Illes Balears BOIB núm. 128 de 2002