Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

07/05/1992

Decret 29/1992, de 7 de maig, pel qual es regula l'aplicació del Reial Decret 1887/1991, de 30 de desembre, sobre millora de les estructures agràries a les Illes Balears

AGRICULTURA I RAMADERIA

Decret 29/1992, de 7 de maig, pel qual es regula l'aplicació del Reial Decret 1887/1991, de 30 de desembre, sobre millora de les estructures agràries a les Illes Balears BOCAIB núm. 072 de 1992

Afectat per:

Decret 97/1993, de 29 de juliol, de modificació del Decret 29/1992, de dia 7 de maig, pel qual es regula l'aplicació del Reial Decret 1887/1991, de dia 30 de desembre, sobre millora de les estructures agràries, a les Illes Balears BOCAIB núm. 096 de 1993

Decret 98/1993, de dia 29 de juliol, pel qual es complementa, perquè sigui aplicat a les Illes Balears, el Reial Decret 378/1993, de dia 12 de març, que estableix un règim d'ajudes per a fomentar inversions forestals a explotacions agràries i accions de desenvolupament i aprofitament dels boscs a les zones rurals BOCAIB núm. 096 de 1993

Decret 28/1994, d'11 de març, de modificació del Decret 29/1992, de 7 de maig, pel qual es regula l'aplicació del Reial Decret 1887/1991, de 30 de desembre, sobre millora de les estructures agrairàs, a les Illes Balears BOCAIB núm. 037 de 1994

Decret 224/1996, de 21 de desembre, pel qual es complementa el Reial decret 204/96, de 9 de febrer, sobre millores estructurals i modernització de les explotacions agràries a les Illes Balears BOCAIB núm. 012 de 1997