Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

20/03/1986

Decret 29/1986, de 20 de març, pel qual s'assumeixen i es distribueixen les competències transferides per l'Estat en matèria de ref'rma i desenvolupament agrari

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

Decret 29/1986, de 20 de març, pel qual s'assumeixen i es distribueixen les competències transferides per l'Estat en matèria de reforma i desenvolupament agrari BOCAIB núm. 11 de 1986