Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

07/07/1983

Decret 29/1983, de dia 7 de juliol, pel qual es crea una Comissió Mixta de Personal del Govern de la Comunitat Autònoma de les Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 29/1983, de dia 7 de juliol, pel qual es crea una Comissió Mixta de Personal del Govern de la Comunitat Autònoma de les Balears BOCAIB núm. 2 de 1983

Afectat per:

Decret 130/1984, de 8 de novembre, de creació de la Comissió Superior de Personal BOCAIB núm. 18 de 1984