Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/03/1995

Decret 28/1995, de 23 de març, sobre prevenció d'incendis forestals

MEDI AMBIENT

Decret 28/1995, de 23 de març, sobre prevenció d'incendis forestals BOCAIB núm. 40 de 1995

Afectat per:

Correcció d'error advertit a la publicació del Decret 28/1995, de 23 de març, sobre prevenció d'incendis forestal BOCAIB núm. 57 de 1995

Decret 41/1996, de 28 de març, pel qual es modifica el Decret 28/1995, de 23 de març, sobre prevenció d'incendis forestals BOCAIB núm. 48 de 1996

Ordre del conseller de Medi Ambient de 4 d'octubre de 2004 per la qual es modifica l'època de perill d'incendis forestals BOIB núm. 144 de 2004

Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal BOIB núm. 153 de 2007