Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

03/04/1986

Decret 28/1986, de 3 d'abril, de creació del Consell Assessor Econòmico-Laboral

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TREBALL

Decret 28/1986, de 3 d'abril, de creació del Consell Assessor Econòmico-Laboral BOCAIB núm. 11 de 1986

Afectat per:

Correcció d'errada BOCAIB núm. 13 de 1986

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document