Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/02/2001

Decret 27/2001, de 16 de febrer, de desconcentració de funcions de la Conselleria de Treball i Formació en les direccions generals adscrites al seu Departament

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 27/2001, de 16 de febrer, de desconcentració de funcions de la Conselleria de Treball i Formació en les direccions generals adscrites al seu Departament BOIB Núm. 024 de 2001

Afectat per:

Decret 59/2002, de 19 d'abril, de modificació del Decret 27/2001, de 16 de febrer, de desconcentració de funcions de la Conselleria de Treball i Formació en les direccions generals adscrites al seu Departament BOIB núm. 051 de 2002

Decret 107/2004, de 28 de desembre, de desconcentració de funcions de la Conselleria de Treball i Formació en les direccions generals adscrites al seu departament BOIB núm. 187 de 2004