Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

11/03/1993

Decret 27/1993, d'11 de març, sobre regulació de capacitats de població en els instruments de planejament general i sectorial

TERRITORI I URBANISME

Decret 27/1993, d'11 de març, sobre regulació de capacitats de població en els instruments de planejament general i sectorial BOCAIB núm. 039 de 1993

Afectat per:

Decret 58/1994, de 13 de maig, pel qual es modifica el Decret 27/1993, d'11 de març, sobre regulació de capacitat de població en els instruments de planejament general i sectorial BOCAIB núm. 065 de 1994

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015