Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

05/04/1984

Decret 27/1984, de 5 d'abril, pel qual es regula el règim de subvencions per a programes d'activitats i equipaments a organitzacions, associacions, grups juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut

JOVENTUT \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 27/1984, de 5 d'abril, pel qual es regula el règim de subvencions per a programes d'activitats i equipaments a organitzacions, associacions, grups juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut BOCAIB núm. 8 de 1984

Afectat per:

Decret 131/1984, de 8 de novembre, de modificació del Decret 27/1984, de 5 d'abril, pel qual es regula el règim de subvencions a entitats prestadores de serveis a la joventut BOCAIB núm. 19 de 1984

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015