Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

02/06/2017

Decret 27/2017, de 2 de juny, de modificació del Decret 39/2016, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el règim d’organització i funcionament del quarter de Son Tous i es crea la Comissió de Coordinació de Son Tous

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 27/2017, de 2 de juny, de modificació del Decret 39/2016, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el règim d’organització i funcionament del quarter de Son Tous i es crea la Comissió de Coordinació de Son Tous BOIB núm. 068 de 2017