Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

20/02/1998

Decret 26/1998, de 20 de febrer, pel qual es modifica el Decret 156/1997, de 5 de desembre, pel qual es crea i es regula el Consorci denominat Centre d'Investigació i Tecnologies Turístiques de la CAIB

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TURISME

Decret 26/1998, de 20 de febrer, pel qual es modifica el Decret 156/1997, de 5 de desembre, pel qual es crea i es regula el Consorci denominat Centre d'Investigació i Tecnologies Turístiques de la CAIB BOCAIB núm. 031 de 1998  

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015