Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

11/03/1993

Decret 26/1993, d'11 de març, pel qual es modifiquen determinats articles del Decret 62/1992, de 24 de setembre, pel qual es crea la Comissió per a la Commemoració del Centenari del Naixement de Joan Miró

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ CULTURA

Decret 26/1993, d'11 de març, pel qual es modifiquen determinats articles del Decret 62/1992, de 24 de setembre, pel qual es crea la Comissió per a la Commemoració del Centenari del Naixement de Joan Miró BOCAIB núm. 038 de 1993

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015