Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

26/03/1992

Decret 26/1992, de 26 de març, pel qual s'aprova un pla de mesures per a la millora de l'estructura productiva del bestiar vacú lleter de Balears

AGRICULTURA I RAMADERIA

Decret 26/1992, de 26 de març, pel qual s'aprova un pla de mesures per a la millora de l'estructura productiva del bestiar vacú lleter de Balears BOCAIB núm. 042 de 1992

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015