Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

06/03/1986

Decret 26/1986, de 6 de març, sobre reserva de vivendes de protecció oficial de promoció privada per a minusvàlids

HABITATGE

Decret 26/1986, de 6 de març, sobre reserva de vivendes de protecció oficial de promoció privada per a minusvàlids BOCAIB núm. 9 de 1986

Afectat per:

Decret 96/1994, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques BOCAIB núm. 115 de 1994