Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

24/11/2003

Decret 25/2003, de 24 de novembre, del president de les Illes Balears pel qual es delega en els titulars de les conselleries la firma de convenis de col·laboració i acords de cooperació

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 25/2003, de 24 de novembre del president de les Illes Balears pel qual es delega en els titulars de les conselleries la firma de convenis de col·laboració i acords de cooperació BOIB núm. 166 de 2003

Afectat per:

Decret 1/2009, de 20 de febrer de 2008, del president de les Illes Balears, d'avocació de la firma de determinats convenis de col·laboració i de delegació a favor del conseller de Presidència BOIB núm. 028 de 2009

Decret 21/2009, de 13 de novembre, del president de les Illes Balears pel qual es modifica el Decret 1/2009, de 20 de febrer, del president de les Illes Balears, d'avocació de la firma de determinats convenis de col·laboració i de delegació a favor del conseller de Presidència  BOIB núm. 166 de 2009

Decret 22/2009, de 13 de novembre, del president de les Illes Balears d'avocació de la firma dels convenis de col·laboració entre les comunitats autònomes de Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana, Aragó, Illes Balears i Castella i Lleó per al reconeixement recíproc dels certificats de formació dels aplicadors de tatuatges, pírcings i micropigmentacions BOIB núm. 166 de 2009