Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

20/02/1998

Decret 25/1998, de 20 de febrer, pel qual es modifica l'article 5 dels Estatuts socials de l'entitat Parcbit Desenvolupament, SA, que varen ser aprovats pel Decret 119/1997, de 19 de setembre

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

Decret 25/1998, de 20 de febrer, pel qual es modifica l'article 5 dels Estatuts socials de l'entitat Parcbit Desenvolupament, SA, que varen ser aprovats pel Decret 119/1997, de 19 de setembre BOCAIB núm. 030 de 1998 

Afectat per:

Decret 25/1998, de 20 de febrer, pel qual es modifica l'article 5 dels Estatuts socials de l'entitat Parcbit Desenvolupament, SA, que varen ser aprovats pel Decret 119/1997, de 19 de setembre BOCAIB núm. 030 de 1998