Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

12/03/1992

Decret 25/1992, de 12 de març, sobre indemnitzacions a ajuntaments i altres entitats públiques pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües residuals

RÈGIM LOCAL \ MEDI AMBIENT

Decret 25/1992, de 12 de març, sobre indemnitzacions a ajuntaments i altres entitats públiques pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües residuals BOCAIB núm. 040 de 1992

Afectat per:

 

Decret 57/1994, de 13 de maig, sobre regularització de les indemnitzacions pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració de aigües residuals BOCAIB núm. 062 de 1994

Decret 48/2008, de 18 d'abril, pel qual es modifica el Decret 25/1992, de 12 de març, sobre indemnitzacions a ajuntaments i a altres entitats públiques pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües residuals BOIB núm. 056 de 2008

Decret 20/2012, de 16 de març, pel qual es regula l'estructura dels òrgans competents per conèixer i resoldre les reclamacions economicoadministratives que es produeixen en l'àmbit de la gestió econòmica, financera i tributària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 042 de 2012

Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 BOIB núm. 178 de 2014

Per a més informació podeu descarregar el següent document