Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

06/03/1986

Decret 25/1986, de 6 de març, d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/1986

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 25/1986, de 6 de març, d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/1986 BOCAIB núm. 9 de 1986