Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

09/05/1984

Decret 25/1984, de 5 d'abril, sobre règim de computabilitat de títols de renda fixa en el coeficient de fons públics de les Caixes d'Estalvis

ECONOMIA I EMPRESA